Điểm chuẩn HV Tài Chính, Mỹ thuật, Phạm Văn Đồng

Hội đồng tuyển sinh Học viện Tài chính thông báo, điểm sàn trúng tuyển vào trường là 19 điểm. Điểm trúng tuyển vào các ngành cụ thể như sau:

Ngành Tài chính – Ngân hàng (mã D340201): 19 điểm

Ngành Kế toán (Mã D340301): 21 điểm

Ngành Quản trị kinh doanh (Mã D340101): 19 điểm

Ngành Hệ thống thông tin quản lý (Mã D340405): 19 điểm

Riêng số thí sinh đăng ký vào ngành Kế toán đạt 19 – 20,5 điểm được chuyển ngẫu nhiên sang các ngành Tài chính – Ngân hàng, Quản trị kinh doanh và Hệ thống thông tin quản lý của Học viện. Với khối D1, ngành Ngôn ngữ Anh (Mã D220201) điểm trúng tuyển là 27,5 (Trong đó điểm Anh văn nhân hệ số 2).

ĐH Mỹ thuật Việt Nam có điểm trúng tuyển ngành Hội họa là 32, Đồ họa 25,5, Thiết kế Đồ họa 25, Điêu khắc 31, jpg”/>
bs2.jpg
bs3.jpg
bs4.jpg

Hoàng Thùy

[Widget Account]

Lượng câu hỏi

[Total Question]

Lượt thi

[Total Test]
[Total Member]

Thành viên