Gần 14.000 học sinh bỏ học trong một học kỳ

7 đoàn công tác liên ngành kiểm tra tại 12 tỉnh thành cho thấy, sau gần 4 năm thực hiện phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, cảnh quan, môi trường tại các trường học đã được cải thiện. Mối quan hệ trong và ngoài nhà trường thân thiện hơn, giáo viên chú trọng đổi mới phương pháp dạy và học…

Tuy nhiên, tại các vùng khó khăn, việc triển khai phong trào có một số hạn chế: như thiếu sân chơi, bãi tập, thiếu phương tiện dạy học, nhiều học sinh rất khó khăn và mất nhiều thời gian đi đến trường vì nhà ở xa. Đa số cán bộ, giáo viên còn khó khăn trong việc tích hợp rèn luyện kỹ năng sống, tổ chức trò chơi, hát dân ca,

[Widget Account]

Lượng câu hỏi

[Total Question]

Lượt thi

[Total Test]
[Total Member]

Thành viên