Gần một triệu học sinh sắp thi tốt nghiệp THPT

Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD&ĐT) cho biết, các địa phương đã chuẩn bị đầy đủ điều kiện tổ chức, hướng dẫn cho thí sinh đăng ký dự thi đúng quy định. Phương án dự phòng khi có sự cố đã được triển khai.

Thống kê từ Cục khảo thí, tổng số thí sinh đăng ký dự thi năm nay hơn 963.000, trong đó hơn 856.000 là học sinh THPT, còn lại là thí sinh hệ giáo dục thường xuyên.

Cả nước có 40.620 phòng thi và hơn 2.300 hội đồng coi thi. <

[Widget Account]

Lượng câu hỏi

[Total Question]

Lượt thi

[Total Test]
[Total Member]

Thành viên