Gần một triệu thí sinh làm thủ tục thi tốt nghiệp

7h sáng, học sinh THPT tại Hà Nội tập trung về các trường nghe hội đồng coi thi phổ biến quy chế, xem số báo danh và sơ đồ phòng thi. Tại THPT Cầu Giấy, hàng trăm học sinh đến điểm thi. Giám thị lần lượt thông tin quy chế phòng thi, thời gian làm bài, môn thi cho thí sinh.

Theo đó, thí sinh cần chuẩn bị đầy đủ giấy tờ như thẻ dự thi, chứng minh thư nhân dân, giấy bút… Ngoài ra, chỉ khi giám thị cho phép thí sinh mới được vào phòng thi và ngồi đúng chỗ ghi số báo danh của mình, nếu đến muộn quá 15 phút sẽ không được vào dự thi.

Chủ tịch Hội đồng coi thi THPT Cầu Giấy Bùi Văn Phúc cho biết, điểm thi có gần 770 học sinh của THPT Cầu Giấy, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đông Đô và Nguyễn Tất Thành. 32 phòng thi ở hội đồng này sẽ được giám sát bởi 80 giám thị,

[Widget Account]

Lượng câu hỏi

[Total Question]

Lượt thi

[Total Test]
[Total Member]

Thành viên