Hà Nội từ chối bằng liên thông, tại chức

Chỉ tiêu tuyển dụng năm 2012 của Sở GS&ĐT Hà Nội là hơn 800 người, trong đó hơn 500 chỉ tiêu giáo viên THPT, 40 giáo viên GDTX, 17 giáo viên Trung tâm Giáo dục Kỹ thuật Tổng hợp, 57 giáo viên TCCN, và 43 giáo viên mầm non, tiểu học, THCS trực thuộc Sở.

Các ứng viên tham gia dự tuyển phải có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội. Riêng thủ khoa xuất sắc được UBND Thành phố cấp bằng khen được ưu tiên tuyển dụng vào đúng chuyên ngành cần bổ sung nhân lực.

[Widget Account]

Lượng câu hỏi

[Total Question]

Lượt thi

[Total Test]
[Total Member]

Thành viên