Hàng loạt trường công bố điểm chuẩn

Điểm chuẩn của ĐH Bách khoa Hà Nội tăng 0,5 – 1 điểm ở nhóm ngành khối Kỹ thuật và Kinh tế, tăng 3 điểm ở nhóm tiếng Anh khoa học kỹ thuật và công nghệ. Cụ thể:

Khối ngành Kỹ thuật: Điểm chuẩn chung khối A và A1 cho từng nhóm ngành như sau:

– KT1 (Cơ khí-Cơ điện tử-Nhiệt lạnh): 19,5 điểm

– KT2 (Điện-TĐH-Điện tử-CNTT-Toán tin): 21,5 điểm

– KT3 (Hóa-Sinh-Thực phẩm-Môi trường): 18,5 điểm (chỉ có khối A)

– KT4 (Vật liệu-Dệt may- Sư phạm kỹ thuật): 18,0 điểm

– KT5 (Vật lý kỹ thuật-Kỹ thuật hạt nhân): 18,5 điểm

Khối ngành Kinh tế – Quản lý: Điểm chuẩn chung cho cả 3 khối thi A, A1 và D1 là 20 điểm.

Ngành Ngôn ngữ Anh: Điểm chuẩn khối D1 với môn tiếng Anh nhân hệ số 2 cho từng chương trình như sau:

– TA1: Tiếng Anh khoa học – kỹ thuật và công nghệ: 26 điểm

– TA2: Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế (IPE): 24 điểm

Các hệ đào tạo khác:

– Hệ Cử nhân công nghệ (khối A và A1): 17,0 điểm cho nhóm CN1 và CN3; 17,5 điểm cho nhóm CN2.

– Hệ Đào tạo quốc tế thuộc Viện SIE (khối A, A1 và D1): 15,0 điểm cho tất cả các chương trình.

– Hệ Cao đẳng (khối A và A1): 12,5 điểm cho ngành Công nghệ thông tin (CĐ5), 12,0 điểm cho tất cả các ngành khác.

Điểm chuẩn nêu trên được áp dụng chung cho nguyện vọng chính và nguyện vọng bổ sung thí sinh đã đăng ký. <

[Widget Account]

Lượng câu hỏi

[Total Question]

Lượt thi

[Total Test]
[Total Member]

Thành viên