Học viện Báo chí lấy 15 – 22,5 điểm

Sáng 10/8. Học viện Báo chí Tuyên truyền công bố điểm trúng tuyển vào các khoa, chuyên ngành. Khoa Báo chí, Phát thanh Truyền hình, Quan hệ Quốc tế có điểm chuẩn cao nhất trong tổng số hơn 20 chuyên ngành trường đào tạo.

Cụ thể, thí sinh khối C muốn đỗ vào chuyên ngành Báo in, Báo mạng điện tử phải đạt từ 22 điểm trở lên. Số điểm tương ứng ở báo ảnh là 21,5, Báo phát thanh, Truyền hình, Quan hệ Quốc tế 22,5. jpg”/>

Sáng 10/8, ĐH Tây Bắc cũng công bố xét tuyển hàng nghìn chỉ tiêu NV2, bắt đầu nhận hồ sơ từ ngày 10/8 đến hết ngày 30/11. Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển trong thời gian từ ngày 10/8 đến ngày 1/9 nếu trúng tuyển sẽ được triệu tập nhập học vào ngày 7/9. Thí sinh nộp hồ sơ sau ngày 1/9 nếu trúng tuyển sẽ được triệu tập nhập học sau 1 tuần kể từ ngày nhận hồ sơ.

Chỉ tiêu và mức điểm xét tuyển trình độ đại học như sau:

Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm nhận
hồ sơ ĐKXT
đợt 2 (NV2) Chỉ tiêu tuyển NV2 D140209 Sư phạm Toán A 13 80 A1 13 50 D140210 Sư phạm Tin học A 13 30 A1 13 15 D1 13,5 15 D140211 Sư phạm Vật lý A 13 35 A1 13 15 D140212 Sư phạm Hoá học A 13 25 B 14 30 D140213 Sư phạm Sinh học A 13 20 B 14 45 D140217 Sư phạm Ngữ văn C 14,5 120 D140218 Sư phạm Lịch sử C 14,5 120 D140231 Sư phạm Tiếng Anh D1 13,5 40 D140206 Giáo dục Thể chất T 11 40 D140201 Giáo dục Mầm non M 11 60 D620205 Lâm sinh A 13 20 B 14 25 D620105 Chăn nuôi A 13 25 B 14 30 D620112 Bảo vệ thực vật A 13 20 B 14 30 D620109 Nông học A 13 20 B 14 20 D340301 Kế toán A 13 20 A1 13 10 D1 13,5 10 D480201 Công nghệ thông tin A 13 20 A1 13 10 D1 13,5 10 D340101 Quản trị Kinh doanh A 13 30 A1 13 10 D1 13,5 10 D340201 Tài chính – Ngân hàng A 16 24 D1 16 10

Chỉ tiêu và điểm xét tuyển trình độ cao đẳng:

Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm nhận
hồ sơ ĐKXT
đợt 2 (NV2) Chỉ tiêu tuyển NV2 C140209 Sư phạm Toán A 10 40 A1 10 20 C140217 Sư phạm Ngữ văn C 11,5 60 C140218 Sư phạm Lịch sử A 10 20 C 11,5 40 C140212 Sư phạm Hoá học A 10 30 B 11 30 C340101 Quản trị kinh doanh A 10 30 A1 10 15 D1 10, 5

[Widget Account]

Lượng câu hỏi

[Total Question]

Lượt thi

[Total Test]
[Total Member]

Thành viên