Hơn 90 đại học công bố điểm thi

Chiều nay, ĐH Bách khoa HCM công bố điểm thi, thủ khoa của trường là Võ Văn Huy 29 điểm, nâng số thí sinh đạt cùng điểm này lên 8 em. Hiện có khoảng 90 trường công bố điểm thi, trong đó có một số đại học danh tiếng như Ngoại thương, Kinh tế Quốc dân, Xây dựng, Bách khoa TP HCM, Dược, HV Quân Y…, tuy nhiên vẫn chưa có thí sinh nào đạt số điểm tuyệt đối 30.

DSC_19096.jpg
Có khoảng 75 trường đã công bố điểm thi, 8 em thủ khoa đạt 29 điểm. Ảnh: Hoàng Hà.

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, 21 thí sinh được điểm cao nhất cho đến thời điểm hiện tại gồm 8 em 29 và 13 em 28,5 điểm (đã được làm tròn). Cụ thể:

TT Trường Họ và tên Số báo danh Môn 1 Môn 2 Môn 3 Tổng
điểm 1 HTC Phạm Thành Công A 984 10 9,5 9,5 29 2 DKH Lê Đức Duẩn A 362 9,75 9,5 9,75 29 3 NTH Nguyễn Ngọc Thiện A 2361 9,5 9,75 9,75 29 4 KHA Dương Công Tráng A 10731 8,75 10 10 28,75 5 DKH Nguyễn Thanh Long A 3727 9,5 9,75 9,5 28,75 6 DKH Doãn Trung San A 2344 0925 0950 10 28,

[Widget Account]

Lượng câu hỏi

[Total Question]

Lượt thi

[Total Test]
[Total Member]

Thành viên