Khuyến khích tố cáo tiêu cực thi đại học, cao đẳng

Theo Thông tư sửa đổi một số điều của Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ 2012, năm nay Bộ sẽ tổ chức tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh về tiêu cực trong kì thi. Người tố cáo tiêu cực có thể gửi thông tin, bằng chứng về vi phạm qui chế tuyển sinh cho Ban chỉ đạo Tuyển sinh Bộ GD&ĐT, Hội đồng tuyển sinh các ĐH, CĐ và thanh tra thanh tra giáo dục các cấp.

Thứ trưởng Bùi Văn Ga cho biết, bộ khuyến khích thí sinh, những người tham gia công tác tuyển sinh, nhân dân phát hiện và tố giác những hành vi vi phạm qui chế tuyển sinh. Sau khi phát hiện, cần báo cho nơi tiếp nhận trong vòng 7 ngày từ khi kết thúc ngày thi để có biện pháp xử lý kịp thời.

si-tu-551.jpg
Thí sinh Hà Nội trước giờ thi tốt nghiệp. giấy than, bút xoá, tài liệu, thiết bị truyền tin hoặc chứa thông tin có thể lợi dụng để gian lận trong quá trình làm bài thi và quá trình chấm thi. Đặc biệt, thí sinh không được hút thuốc trong phòng thi.

Kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng 2012 diễn ra vào 3 đợt. Đợt 1 thi khối A, A1 và V ngày 4-5/7, đợt 2 thi các khối còn lại ngày 9-10/7 và đợt 3 thi cao đẳng các khối ngày 15-16/7.

Đợt 1: ngày 4-5/7:

Ngày Buổi Môn thi Khối A Khối A1 3/7 Từ 8h sáng làm thủ tục dự thi, xử lý những sai sót trong đăng ký dự thi của thí sinh. 4/7 Sáng Toán Toán Chiều Lý Lý 5/7 Sáng Hoá Tiếng Anh Chiều Dự trữ

Đợt 2: ngày 9-10/7

Ngày Buổi Môn thi Khối B Khối C Khối D 8/7 Từ 8h sáng làm thủ tục dự thi, xử lý những sai sót trong đăng ký dự thi của thí sinh. 9/7 Sáng Sinh Ngữ văn Ngữ văn Chiều Toán Sử Toán 10/7 Sáng Hoá Địa Ngoại ngữ Chiều Dự trữ

Đợt 3: Thi cao đẳng

Ngày Buổi Môn thi Khối A Khối A1 Khối B Khối C Khối D 14/7 Từ 8h sáng làm thủ tục dự thi, xử lý những sai sót trong đăng ký dự thi của thí sinh. 15/7 Sáng Lý Lý Sinh Ngữ văn Ngữ văn Chiều Toán Toán Toán Sử Toán 16/7 Sáng Hoá Tiếng Anh Hoá Địa Ngoại ngữ Chiều Dự trữ

Hoàng Thùy

[Widget Account]

Lượng câu hỏi

[Total Question]

Lượt thi

[Total Test]
[Total Member]

Thành viên