Phó thủ tướng chỉ đạo thống nhất tài chính đề án 911

Đề án đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng bằng ngân sách nhà nước được Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân phê duyệt năm 2010. Kế hoạch triển khai đề án vừa được lập, trong đó có nội dung liên quan đến đề án 356 (Đề án 322), nhưng chưa có ý kiến của Bộ Tài chính.

Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu Bộ GD&ĐT, Bộ Tài chính cùng bàn thống nhất về tài chính của đề án và báo cáo Thủ tướng trước ngày 12/6.

hs322.jpg
Học viên đề án 322 không được giải quyết du học trong cuộc gặp với Cục đào tạo nước ngoài. Ảnh: Hoàng Thùy.

911 là đề án đào tạo tiến sĩ bằng nguồn ngân sách nhà nước nhằm tạo ra đội ngũ giảng viên, trong đó ngân sách nhà nước chiếm 94%. Diện tuyển chọn vào đề án 911 là giảng viên các trường đại học, cao đẳng; nghiên cứu viên của các viện nghiên cứu khoa học; sinh viên mới tốt nghiệp đại học hoặc thạc sĩ đạt từ loại khá trở lên; những người có năng lực và trình độ chuyên môn giỏi đang làm việc tại các đơn vị ngoài nhà trường, có nguyện vọng và cam kết trở thành giảng viên đại học, cao đẳng sau khi được đào tạo, độ tuổi không quá 45.

Trước đó, hàng trăm học viên của đề án 322 không được giải quyết du học do bị dôi ra 598 chỉ tiêu. Cục trưởng Đào tạo với nước ngoài Nguyễn Xuân Vang giải thích, Bộ tuyển vượt chỉ tiêu là đã tính đến việc

[Widget Account]

Lượng câu hỏi

[Total Question]

Lượt thi

[Total Test]
[Total Member]

Thành viên