Sĩ tử chen chân cầu may trước kỳ thi tốt nghiệp

van_mieu_1.jpg
Sáng 1/6, các sĩ tử đổ về Văn Miếu khá đông. van_mieu_1a.jpg
Chen chân cắm hương tại các khu vực được phép thắp. van_mieu_2.jpg
Một nhóm học sinh trường THPT Phan Đình Phùng đứng giữa sân làm lễ. van_mieu_3.jpg
Bên trong điện Khổng Tử cũng khá đông đúc. van_mieu_6.jpg
Viết lên những ước mơ của mình bằng cách khua ngón tay tưởng tượng. van_mieu_8.jpg
Người nhà các sĩ tử cũng mang đồ lễ đến khấn vái. van_mieu_7.jpg
Tiền lẻ liên tục đầy khiến người trông coi phải thu dọn. van_mieu_9.jpg
Tại khu vực bia tiến sĩ, một số bạn trẻ vượt rào vào trong sờ đầu rùa lấy may. van_mieu_10.jpg
Người lớn đứng ngoài cổ vũ các em bé vào trong “cầu may”. van_mieu_11.jpg
Các bạn trẻ thể hiện sự quyết tâm thi tốt trong hai ngày tới giữa khuôn viên Văn Miếu.

Khánh Huyền

[Widget Account]

Lượng câu hỏi

[Total Question]

Lượt thi

[Total Test]
[Total Member]

Thành viên